Åndelig styrke

er fysisk kontroll…..

Advertisements