Home » My book » Vår tids største utfordringer

Vår tids største utfordringer

består i å korrigere våre oppfatninger og holdninger slik at ekte kommunikasjon er resultatet. Kommunikasjon er sann, åpen, ledende, avledende og samarbeidende.

Advertisements