Å se

kan alle gjøre, men å lytte gir riktig føre.

Advertisements