Home » My book » Vi må være

Vi må være

harde og myke,

bekymringsfulle og innlevende,

identifiserende og skjelnende,

redde og modige,

innadvendte og entusiastiske,

gråtende og leende,

svake og sterke,

kontrollerte og direkte,

snakkende og kommuniserende,

fordømmende og meningsfrie,

tålmodige og kortsiktige,

strenge og milde,

moderate og ekstreme,

glade og sure,

gode og onde,

riktige og feil,

menende og betydningsfulle,

dømmende og frigivende,

fortidstenkende og fremtidsorienterte,

best og dårligst,

sinnssyke og tilstede,

ødeleggende og skapende,

kopierende og kreative,

sløve og bevisste,

kalde og beundrende,

påvirkede og forårsakende,

adspredte og fattede,

gjørende og værende,

korrekte og uhøytidelige,

klare og stimulerte,

nysgjerrige og tilfredsstilte,

kravstore og fornøyde,

undertrykkende og verdihøynende,

ville og rolige,

mislikende og nytende,

sinte og fattede,

selv og andre,

ateister og troende,

umulige og helenkle,

vanskelige og villige,

avvisende og tolerante,

nedvurderende og berømmende,

slentrende og gjennomførte,

kriminelle og tillitsfulle,

uinteresserte og søkende,

pådyttet og velgende,

egoister og ansvarlige,

sikre og sjansepregede,

absolutte og relative,

falske og ekte,

fantaserende og virkelige,

materielle og åndelige,

håpende og vitende,

fortjente og rettferdige,

ensidige og varierende,

pragmatiske og romantiske,

informerte og opplyste,

integrerte og følsomme,

hjelpeløse og evnerike,

flaue og stolte,

tyranniske og bidragsytende,

sjanseløse og supersikre,

verdiløse og lojale,

fiende og venn,

lyvende og ærende,

blinde og drømmende,

enestående og sammenlignende,

avhengige og frie,

negative og forventningsfulle,

unike og like,

samarbeidende og individuelle,

voldelige og dydige,

kjedelige og underholdende,

perfekte og ideelle,

robotiske og menneskelige,

hatende og elskende,

sørgende og vinnende,

døde og levende,

minus og pluss,

nåtidige og evige.

Advertisements