Home » My book » Vår hverdag

Vår hverdag

Logikkløse sammenhenger og løsningsfrie ligninger er en herlig del av livet.

Advertisements